Zamknij
obsługa klienta, przyjmowanie i ekspozycja towaru
StPr/21/0250
data rozpoczęcia pracy od 22.06.2021
wynagrodzenie od od 1 400 do 1 400 PLN

nadzór nad prowadzonymi budowami
StPr/21/0214
data rozpoczęcia pracy od 25.06.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Przygotowywanie posiłków, dbanie o porządek, kontrola stanów magazynowych, tworzenie nowych dań, dba nie o wizerunek restauracji.
StPr/21/0167
data rozpoczęcia pracy od 23.06.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

przyjmowanie, układanie i ekspozycja towaru, sprzedaż, obsługa klienta, obsługa kas fiskalnych i portów płatniczych, pakowanie towaru
StPr/21/0251
data rozpoczęcia pracy od 22.06.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 2 800 PLN

Terapia śroodwiskowa, wizyty środwoiskowe, interwencje środowiskowe, wsparcie psychologiczne
StPr/21/0249
data rozpoczęcia pracy od 21.06.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- obsługiwanie urządzeń i aparatury stomatologicznej - wykonywanie, na zlecenie lekarza stomatologa, zabiegów higieniczno-profilaktycznych w jamie ustnej pacjenta
StPr/21/0652
data rozpoczęcia pracy od 14.06.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Zbieranie pieczarek, pakowanie, kontroła jakości, nadzor nad wzrostem pieczarek, segregowanie grzybów i przygotowanie zamówień. Realizowanie poleceń przełożonego. Wykonywanie podstawowych prac porządkowych.
StPr/21/0233
data rozpoczęcia pracy od 05.07.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

obsługa urządzeń biurowych, archiwizacja dokumentów, sporządzanie pism, obsługa klientów, prowadzenie korespondencji
StPr/21/0218
data rozpoczęcia pracy od 15.06.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Kierowanie pojazdem ciężarowym, obsługa klienta,
StPr/21/0215
data rozpoczęcia pracy od 26.05.2021
wynagrodzenie od od 2 000 PLN

prowadzenie rachunkowości Szpitala na zasadach określonych w Ustawie o rachunkowości, Ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z przepisami podatkowymi, nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegiem dokumentów księgowych, terminowością regulowania zobowiązań finansowych oraz egzekwowaniem należności, odpowiedzialność za zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Szpitala, kompletność i rzetelność dokumentów, kierowanie pracą działu księgowego oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pracownikami, sporządzanie i terminowe wykonywanie sprawozdań finansowych, opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Szpitala dotyczących spraw ekonomiczno-finansowych i księgowych, opiniowanie projektów innych komórek organizacyjnych, weryfikowanie pod względem księgowym projektów umów, kontrola dokumentów pod względem ich prawidłowości i rzetelności wykonania, prowadzenie dokumentacji rozliczeń z bankami, ZUS, US i innymi instytucjami, prowadzenie dokumentacji finansowych rozliczeń pracowniczych, ewidencjonowanie pod względem księgowym przyjęcia i wydawania środków trwałych, nadzorowanie wykonywanych inwentaryzacji i wybrakowanych środków trwałych.
StPr/21/0207
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 4 500 do 4 900 PLN