Zamknij

Reprezentant handlowy

Nr oferty: StPr/21/0468Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: 21-300 Radzyń Podlaski, powiat: radzyński, woj: lubelskie
Zakres obowiązków: Aktywne pozyskiwanie klientów, gromadzenie informacji rynkowej, udział w szkoleniach, przygotowywanie dokumentacji (praca na terenie powiatu radzyńskiego)
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Wymiar etatu:
Zmianowość: nie dotyczy
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 27.10.2021
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
System wynagradzania:
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • podstawowe
  Uprawnienia:
  • umiejętność pracy w zespole
  • upór i konsekwencja w działaniu
  • pozytywne nastawienie
   Wymagania pożądane
   Wykształcenie:
   • zasadnicze zawodowe
    Wymagania dodatkowe
    Wykształcenie:
    • wyższe (w tym licencjat)
    • średnie ogólnokształcące
     Dane pracodawcy:
     Pracodawca: PIONENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
     Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
     Adres: ŻWIRKI I WIGURY 56/102, 43-190 Mikołów, powiat: mikołowski, woj: śląskie
     Osoba do kontaktu: Marcin Kot
     Numer telefonu: 600816102
     E-mail: [email protected]
     Język aplikacji: polski
     Wymagane dokumenty: brak
     Sposób kontaktu
     przekazania dokumentów:
     Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail
     tworzenie list płac, przeprowadzanie procesu rekrutacji pracowników, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy, prowadzenie spraw związanych z ZFŚS
     StPr/21/0519
     data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
     wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

     tworzenie narzędzi i wzorców sprawozdawczych dotyczących rozliczeń oraz wystawianie faktur za świadczenia opieki zdrowotnej w ramach zawartych umów, udział w przygotowywaniu cenników świadczeń medycznych z uwzględnieniem rozpoznawania rynku i analiz cena-koszt, przygotowywanie ofert dla zakładów pracy w zakresie sprzedaży usług zdrowotnych na zewnątrz, analiza rynku zewnętrznego w tym zakresie, generowanie sprawozdań elektronicznych, bieżąca aktualizacja danych w serwisach internetowych (bazy i rejestry) udostępnianych przez upoważnione instytucje do obsługi sprawozdawczości, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów z NFZ oraz umów z innymi odbiorcami świadczeń zdrowotnych, opracowywanie raportów oraz prognoz, propozycji przesunięć
     StPr/21/0520
     data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
     wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

     przygotowywanie i weryfikacja dokumentów księgowych, księgowanie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, bieżąca analiza kont księgowych, ewidencjonowanie i kontrola majątku trwałego, pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla audytorów, biegłego rewidenta, analiza rozrachunków dostawców zewnętrznych, udział w zamknięciach miesięcznych, kwartalnych i rocznych, monitorowanie i analiza zmian przepisów prawa podatkowego, inne zadania księgowe oraz współpraca z innymi działami
     StPr/21/0521
     data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
     wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

     opracowywanie raportów, zestawień i analiz statystycznych, analiza ruchu chorych, przygotowywanie danych na potrzeby zarządcze, sporządzanie wykazu błędów rozliczeniowych, przekazywanie poszczególnym komórkom i nadzór nad ich terminowym poprawianiem, współpraca z komórkami organizacyjnymi i pracownikami w zakresie optymalizacji rozliczeń i prawidłowego ewidencjonowania, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów z NFZ oraz umów z innymi odbiorcami świadczeń zdrowotnych, przekazywanie informacji o ilości wykonanych i rozliczonych świadczeń komórkom organizacyjnym, opracowywanie raportów oraz prognoz, propozycji przesunięć, generowanie faktur do NFZ
     StPr/21/0522
     data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
     wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

     Prace ogólnobudowlane
     StPr/21/0500
     data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
     wynagrodzenie od od 2 800 PLN

     Obsługa komputera, programów Excel, Word, prowadzenie dokumentacji magazynowej, przyjmowanie dostaw i rozładunek towarów zgodnie ze specyfikacją, prawidłowe przechowywanie towarów i wyrobów w magazynie, kontrola dostarczonych towarów pod względem ilościowym i jakościowym.
     StPr/21/0490
     data rozpoczęcia pracy od 19.11.2021
     wynagrodzenie od od 3 100 PLN

     Aktywne pozyskiwanie klientów, gromadzenie informacji rynkowej, udział w szkoleniach, przygotowywanie dokumentacji (praca na terenie powiatu radzyńskiego)
     StPr/21/0468
     data rozpoczęcia pracy od 27.10.2021
     wynagrodzenie od od 4 000 PLN

     sporzadzanie potraw, surówek, napojów zimnych i gor?cych, deserów
     StPr/21/0276
     data rozpoczęcia pracy od 26.08.2021
     wynagrodzenie od od 2 800 PLN

     budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowych
     StPr/21/0090
     data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
     wynagrodzenie od od 2 800 PLN

     przygotowywanie i montaż konstrukcji drewnianych
     StPr/20/0369
     data rozpoczęcia pracy od 18.11.2020
     wynagrodzenie od od 2 800 PLN