Zamknij

Pracownik ogólnobudowlany

Nr oferty: StPr/21/0500Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Radzyń Podlaski, powiat: radzyński, woj: lubelskie
Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.12.2021
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • zasadnicze zawodowe
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: kontakt przez PUP
  Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu
  Adres: Chomiczewskiego 10, 21-300 Radzyń Podlaski, powiat: radzyński, woj: lubelskie
  Osoba do kontaktu: Hubert Skrzypczak
  Numer telefonu: 833529380
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: skierowanie
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  tworzenie list płac, przeprowadzanie procesu rekrutacji pracowników, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy, prowadzenie spraw związanych z ZFŚS
  StPr/21/0519
  data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

  tworzenie narzędzi i wzorców sprawozdawczych dotyczących rozliczeń oraz wystawianie faktur za świadczenia opieki zdrowotnej w ramach zawartych umów, udział w przygotowywaniu cenników świadczeń medycznych z uwzględnieniem rozpoznawania rynku i analiz cena-koszt, przygotowywanie ofert dla zakładów pracy w zakresie sprzedaży usług zdrowotnych na zewnątrz, analiza rynku zewnętrznego w tym zakresie, generowanie sprawozdań elektronicznych, bieżąca aktualizacja danych w serwisach internetowych (bazy i rejestry) udostępnianych przez upoważnione instytucje do obsługi sprawozdawczości, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów z NFZ oraz umów z innymi odbiorcami świadczeń zdrowotnych, opracowywanie raportów oraz prognoz, propozycji przesunięć
  StPr/21/0520
  data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

  przygotowywanie i weryfikacja dokumentów księgowych, księgowanie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, bieżąca analiza kont księgowych, ewidencjonowanie i kontrola majątku trwałego, pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla audytorów, biegłego rewidenta, analiza rozrachunków dostawców zewnętrznych, udział w zamknięciach miesięcznych, kwartalnych i rocznych, monitorowanie i analiza zmian przepisów prawa podatkowego, inne zadania księgowe oraz współpraca z innymi działami
  StPr/21/0521
  data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

  opracowywanie raportów, zestawień i analiz statystycznych, analiza ruchu chorych, przygotowywanie danych na potrzeby zarządcze, sporządzanie wykazu błędów rozliczeniowych, przekazywanie poszczególnym komórkom i nadzór nad ich terminowym poprawianiem, współpraca z komórkami organizacyjnymi i pracownikami w zakresie optymalizacji rozliczeń i prawidłowego ewidencjonowania, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów z NFZ oraz umów z innymi odbiorcami świadczeń zdrowotnych, przekazywanie informacji o ilości wykonanych i rozliczonych świadczeń komórkom organizacyjnym, opracowywanie raportów oraz prognoz, propozycji przesunięć, generowanie faktur do NFZ
  StPr/21/0522
  data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

  Prace ogólnobudowlane
  StPr/21/0500
  data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  Obsługa komputera, programów Excel, Word, prowadzenie dokumentacji magazynowej, przyjmowanie dostaw i rozładunek towarów zgodnie ze specyfikacją, prawidłowe przechowywanie towarów i wyrobów w magazynie, kontrola dostarczonych towarów pod względem ilościowym i jakościowym.
  StPr/21/0490
  data rozpoczęcia pracy od 19.11.2021
  wynagrodzenie od od 3 100 PLN

  Aktywne pozyskiwanie klientów, gromadzenie informacji rynkowej, udział w szkoleniach, przygotowywanie dokumentacji (praca na terenie powiatu radzyńskiego)
  StPr/21/0468
  data rozpoczęcia pracy od 27.10.2021
  wynagrodzenie od od 4 000 PLN

  sporzadzanie potraw, surówek, napojów zimnych i gor?cych, deserów
  StPr/21/0276
  data rozpoczęcia pracy od 26.08.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowych
  StPr/21/0090
  data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  przygotowywanie i montaż konstrukcji drewnianych
  StPr/20/0369
  data rozpoczęcia pracy od 18.11.2020
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN