Zamknij

Księgowy

Nr oferty: StPr/21/0521Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski, powiat: radzyński, woj: lubelskie
Zakres obowiązków: przygotowywanie i weryfikacja dokumentów księgowych, księgowanie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, bieżąca analiza kont księgowych, ewidencjonowanie i kontrola majątku trwałego, pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla audytorów, biegłego rewidenta, analiza rozrachunków dostawców zewnętrznych, udział w zamknięciach miesięcznych, kwartalnych i rocznych, monitorowanie i analiza zmian przepisów prawa podatkowego, inne zadania księgowe oraz współpraca z innymi działami
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.01.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 do 3 700 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Uprawnienia:
  • Zaangażowanie
  • sumienność
  • otwartość na nowe wyzwania
  • Dokładność
  • znajomość prawa rachunkowego
  • znajomość przepisów prawa podatkowego
  • dobra organizacja pracy
  • obsługa komputera (Word, Excel)
  • Skrupulatność
   Wymagania pożądane
   Wykształcenie:
   • średnie zawodowe
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: pożądane doświadczenie zawodowe na stanowisku samodzielnego księgowego
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski, powiat: radzyński, woj: lubelskie
    Osoba do kontaktu: Robert Lis
    Numer telefonu:
    E-mail:
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: brak
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: osobiście
    Księgowanie faktur zakupu, sprzedaży, dokumentów WZ, PZ, RW, PW, -Bieżąca kontrola finansowo-księgowa, Kontrola rozrachunków publiczno-prawnych, - Prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, Ewidencja środków trwałych, - Prawidłowe i terminowe obliczanie zobowiązań podatkowych, Sprawowanie kontroli formalno-prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych
    StPr/21/0561
    data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
    wynagrodzenie od od 3 500 PLN

    tworzenie list płac, przeprowadzanie procesu rekrutacji pracowników, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy, prowadzenie spraw związanych z ZFŚS
    StPr/21/0519
    data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

    przygotowywanie i weryfikacja dokumentów księgowych, księgowanie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, bieżąca analiza kont księgowych, ewidencjonowanie i kontrola majątku trwałego, pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla audytorów, biegłego rewidenta, analiza rozrachunków dostawców zewnętrznych, udział w zamknięciach miesięcznych, kwartalnych i rocznych, monitorowanie i analiza zmian przepisów prawa podatkowego, inne zadania księgowe oraz współpraca z innymi działami
    StPr/21/0521
    data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

    opracowywanie raportów, zestawień i analiz statystycznych, analiza ruchu chorych, przygotowywanie danych na potrzeby zarządcze, sporządzanie wykazu błędów rozliczeniowych, przekazywanie poszczególnym komórkom i nadzór nad ich terminowym poprawianiem, współpraca z komórkami organizacyjnymi i pracownikami w zakresie optymalizacji rozliczeń i prawidłowego ewidencjonowania, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów z NFZ oraz umów z innymi odbiorcami świadczeń zdrowotnych, przekazywanie informacji o ilości wykonanych i rozliczonych świadczeń komórkom organizacyjnym, opracowywanie raportów oraz prognoz, propozycji przesunięć, generowanie faktur do NFZ
    StPr/21/0522
    data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

    budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowych
    StPr/21/0090
    data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    przygotowywanie i montaż konstrukcji drewnianych
    StPr/20/0369
    data rozpoczęcia pracy od 18.11.2020
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN