Zamknij

Główny księgowy

Nr oferty: StPr/21/0207Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski, powiat: radzyński, woj: lubelskie
Zakres obowiązków: prowadzenie rachunkowości Szpitala na zasadach określonych w Ustawie o rachunkowości, Ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z przepisami podatkowymi, nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegiem dokumentów księgowych, terminowością regulowania zobowiązań finansowych oraz egzekwowaniem należności, odpowiedzialność za zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Szpitala, kompletność i rzetelność dokumentów, kierowanie pracą działu księgowego oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pracownikami, sporządzanie i terminowe wykonywanie sprawozdań finansowych, opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Szpitala dotyczących spraw ekonomiczno-finansowych i księgowych, opiniowanie projektów innych komórek organizacyjnych, weryfikowanie pod względem księgowym projektów umów, kontrola dokumentów pod względem ich prawidłowości i rzetelności wykonania, prowadzenie dokumentacji rozliczeń z bankami, ZUS, US i innymi instytucjami, prowadzenie dokumentacji finansowych rozliczeń pracowniczych, ewidencjonowanie pod względem księgowym przyjęcia i wydawania środków trwałych, nadzorowanie wykonywanych inwentaryzacji i wybrakowanych środków trwałych.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 37.55
Data rozpoczęcia: 01.06.2021
Wynagrodzenie brutto: od 4 500 do 4 900 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
  Uprawnienia:
  • obsługa komputera w zakresie aplikacji finansowo-księgowych
  • umiejętność zarządzania ludźmi
  • obsługa komputera w ramach pakietu MS Office
  • znajomość Ustawy o działalności leczniczej, znajomość Ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: wymagane: - osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, posiadająca certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów; - doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek sektora finansów publicznych - min. 5 lat, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku Głównego Księgowego lub równorzędnym. Wynagrodzenie zasadnicze plus 45% dodatek funkcyjny plus dodatek stażowy
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski, powiat: radzyński, woj: lubelskie
   Osoba do kontaktu: Robert Lis
   Numer telefonu: 834132267
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: brak
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon
   obsługa klienta, przyjmowanie i ekspozycja towaru
   StPr/21/0250
   data rozpoczęcia pracy od 22.06.2021
   wynagrodzenie od od 1 400 do 1 400 PLN

   nadzór nad prowadzonymi budowami
   StPr/21/0214
   data rozpoczęcia pracy od 25.06.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   przyjmowanie, układanie i ekspozycja towaru, sprzedaż, obsługa klienta, obsługa kas fiskalnych i portów płatniczych, pakowanie towaru
   StPr/21/0251
   data rozpoczęcia pracy od 22.06.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 do 2 800 PLN

   Terapia śroodwiskowa, wizyty środwoiskowe, interwencje środowiskowe, wsparcie psychologiczne
   StPr/21/0249
   data rozpoczęcia pracy od 21.06.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   - obsługiwanie urządzeń i aparatury stomatologicznej - wykonywanie, na zlecenie lekarza stomatologa, zabiegów higieniczno-profilaktycznych w jamie ustnej pacjenta
   StPr/21/0652
   data rozpoczęcia pracy od 14.06.2021
   wynagrodzenie od od 1 400 PLN

   Zbieranie pieczarek, pakowanie, kontroła jakości, nadzor nad wzrostem pieczarek, segregowanie grzybów i przygotowanie zamówień. Realizowanie poleceń przełożonego. Wykonywanie podstawowych prac porządkowych.
   StPr/21/0233
   data rozpoczęcia pracy od 05.07.2021
   wynagrodzenie od od 18,3 PLN

   obsługa urządzeń biurowych, archiwizacja dokumentów, sporządzanie pism, obsługa klientów, prowadzenie korespondencji
   StPr/21/0218
   data rozpoczęcia pracy od 15.06.2021
   wynagrodzenie od 1 440 PLN

   Kierowanie pojazdem ciężarowym, obsługa klienta,
   StPr/21/0215
   data rozpoczęcia pracy od 26.05.2021
   wynagrodzenie od od 2 000 PLN

   prowadzenie rachunkowości Szpitala na zasadach określonych w Ustawie o rachunkowości, Ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z przepisami podatkowymi, nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegiem dokumentów księgowych, terminowością regulowania zobowiązań finansowych oraz egzekwowaniem należności, odpowiedzialność za zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Szpitala, kompletność i rzetelność dokumentów, kierowanie pracą działu księgowego oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pracownikami, sporządzanie i terminowe wykonywanie sprawozdań finansowych, opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Szpitala dotyczących spraw ekonomiczno-finansowych i księgowych, opiniowanie projektów innych komórek organizacyjnych, weryfikowanie pod względem księgowym projektów umów, kontrola dokumentów pod względem ich prawidłowości i rzetelności wykonania, prowadzenie dokumentacji rozliczeń z bankami, ZUS, US i innymi instytucjami, prowadzenie dokumentacji finansowych rozliczeń pracowniczych, ewidencjonowanie pod względem księgowym przyjęcia i wydawania środków trwałych, nadzorowanie wykonywanych inwentaryzacji i wybrakowanych środków trwałych.
   StPr/21/0207
   data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
   wynagrodzenie od od 4 500 do 4 900 PLN

   Obsługa komputera, programów Microsoft Office, umiejętne czytanie rysunku technicznego, posługiwanie się narzędziami pomiarowymi, zarządzanie procesami produkcji, tworzenie i realizacja planu produkcji , kontrola czasu pracy oraz rozliczenie podległych pracowników, kontrola czasu pracy maszyn i urządzeń, prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji produkcyjnej.
   StPr/21/0198
   data rozpoczęcia pracy od 21.05.2021
   wynagrodzenie od od 5 000 do 5 500 PLN